!!! MEDICALSERVICE PIERWSZA POMOC !!!
PROWADZIMY KURSY  Z  ZAKRESU KPP,AED I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
PROWADZIMY ZABEZPIECZANIE OD STRONY MEDYCZNEJ IMPREZ ZAMKNIĘTYCH ,PLENEROWYCH,WYCIECZEK,OBOZÓW,KOLONII LETNICH I ZIMOWYCH ....
POSIADAMY WŁASNĄ BAZĘ SPRZĘTOWĄ


Szkolenie skierowane jest do firm i instytucji, oraz osób prywatnych

Akty prawne regulujące tę kwestię:Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdro- wia pracowników w miejscu pracy,Kodeks pracy,Ustawa o służbie medycyny pracy z 27 VI 1997r.,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 IX 1997 r. Program obejmuje podstawowe informacje z zakresu wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy poszerzone o specyfikę działalnoœci firmy (biura, restauracje, zakłady drobnej wytwórczoœci, drukarnie itp.) Nasze programy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta - pracodawcy. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY1. Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy.2. Podstawa prawna udzielania pierwszej pomoc3. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.4. Przebieg udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.5. Najważniejsze czynnoœci w zakresie pomocy przedlekarskiejocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadkuocena poszkodowanego i kontrola czynnoœci życiowych,wezwanie pomocy,opanowanie krwotoków,podstawowe czynnoœci podtrzymujące życia,ewakuacja ze strefy zagrożenia

 Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
112 - numer alarmowy
986 - Straż Miejska
987 - woj. zarządzanie kryzysowe
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA i Stowarzyszenie Zawodowych Ratowników Medycznych z siedzibą w Katowicach zapraszają Państwa do udziału w II. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2014, która odbędzie się w terminie 24-26 czerwca 2014 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Na stronie sum.edu.pl dostępny jest już regulamin zawodów i formularz zgłoszeniowy!!
Pamiętajcie że liczba zespołów jest ograniczona! Na dniach ukażą się również informacje o konferencji naukowo-szkoleniowej "Innowacje w ratownictwie medycznym", na którą już dziś serdecznie Was zapraszamy
Kreator stron www - przetestuj!